Vivo Midway

Client: Vivo Energy Namibia
Date: 2018
Value: N$4,000,000.00
Location: Otjiwarongo, Namibia